Live Showtimes: Wednesday 20 September
Rakshadhikari Baiju
Malayalam, Comedy, Drama
IMDb Rating: 7.5/10
Star Cast
Hannah Reji Koshy, Alencier Ley Lopez, Biju Menon, Arun Paul

Director
Ranjan Pramod

Rakshadhikari Baiju Showtimes